Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień.

Koleżanki i Koledzy!
W dniu 22 listopada 2021 roku o godzinie 14.00 (I termin),odbędzie się Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień.
Miejsce Walnego Zebrania to sala w NZOZ Centrum Higieny Psychicznej w Kamiennej
Górze, ul. Kościuszki 6.
Każdy członek PTPU (czynny z opłaconymi składkami) ma prawo uczestniczyć w
Walnym Zebraniu. Będziemy likwidować Towarzystwo, głosować nad przekazaniem
majątku polikwidacyjnego (zachęcam wszystkich do zapoznania się ze statutem
dostępnym na stronie).
Aby zebranie było ważne drugi termin ogłaszam na 22 listopada 2021 na godzinę 14.30
(w przypadku braku quorum w pierwszym terminie).
Zapraszam Was wszystkich serdecznie.
Kamila Mędrykiewicz – Przewodniczący PTPU

Porządek Obrad:
1.Wybranie Przewodniczącego Zgromadzenia.
2.Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
3.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTPU oraz Zarządu Głównego.
4.Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień, wyznaczeniu likwidatorów i o przeznaczeniu majątku polikwidacyjnego.
5.Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Treść uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa:
Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień,
działając na podstawie art 65 Statutu stowarzyszenia, podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień.Jako sposób likwidacji wskazuje się art. 36 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, t.j.
rozwiązanie się stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały.
Na likwidatorów wyznacza się …………………………….
Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia przeznacza się w pierwszej kolejności na
koszty likwidacji stowarzyszenia. Pozostały po likwidacji majątek stowarzyszenia
przeznacza się na cel: darowiznę dla Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów
Uzależnień „

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.