Kontakt

Siedziba Zarządu PTPU:

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień
ul. Dąbrowskiego 7
37-464 Stalowa Wola
NIP 865-24-02-964
REGON 180006655
KRS 0000221993

Konto: PKO BP SA 54 1020 4926 0000 1502 0033 4482


Przewodniczący Zarządu PTPU

NZOZ CHP. ul. Kościuszki 6, 58-400 Kamienna Górae-mail: przewodniczacy@ptpu.pl – Przewodniczaca Zarządu Kamila  Mędrykiewicz