Kontakt

Siedziba Zarządu PTPU:

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień
ul. Dąbrowskiego 7
37-464 Stalowa Wola
NIP 865-24-02-964
REGON 180006655
KRS 0000221993

Konto: PKO BP SA 54 1020 4926 0000 1502 0033 4482


 

Przewodniczący Zarządu PTPU

SP ZOZ ZLO w Czarnym Borze, ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór,
tel.: 074 845 01 25 fax: 074 845 02 90,
e-mail: przewodniczacy@ptpu.pl – Przewodniczacy Zarządu Jacek Kasprzak